HIGHLAND PARK HOMES 

JULY 2018 EXPENDITURE

FLAT/Plot NAME JULY amount Paid
Society Expenses for the Month of July 2018
1
2 Sidhu sahib
3
Total Amount Received
46500
4
5 Expenses
6 Security 18000
7 Arun Kumar Paint and Brush purchased for paint +Cashbook+Receipt Book 970
8 Janinder Jain 1000
Amount Remaining
27530
9 – A
9 – B
9 – C
10 – A
10 – B
10 – C
11 – A Issar Mohammad 1000
11 – B
11 – C
12 – A
12 – B
12 – C
13 – A
13 – B Rajan Chaudhary 1000
13 – C
14 – A
14 – B Mohan Chauhan
14 – C
15 – A
15 – B Rajendar Chauhan 1000
15 – C Samridhi
D/O Basti Ram
1000
16 – A Vikramjeet singh 1000
16 – B
16 – C
17 – A Navtej pal singh 1000
17 – B
17 – C Kuldeep Chand 1000
18 – A
18 – B
18 – C Parvinder Bajwa 1000
19 – A
19 – B
19 – C
20 – A
20 – B Vijay Prasad 1000
20 – C
21 – A Mukesh Kumar 1000
21 – B
21 – C
22
23
24 Parkash Sharma 1000
25
26
27
28
29 Jagdish Rehal
30
31
32
33
34
35
36 – A
36 – B
36 – C
37 – A
37 – B Abhishek Kumar 1000
37 – C
38 – A Parveen malik
38 – B Ishu arora/Shekhar 1000
38 – C
39 – A Virender singh
39 – B  Mr Nagar 1000
39 – C
40 – A Abhinav 1000
40 – B Rajiv Farwaha
40 – C Mohit 1000
41 – A
41 – B
41 – C Khushboo 1000
42 – A
42 – B
42 – C Yuvika 1000
43 – A Baljeet (R) 1000
43 – B Hemant Thakur
43 – C Virender Sharma
44 – A Jai Bhandari
44 – B Anil chokkar 1000
44 – C Sakshi 1000
45 – A Mahijeet singh
45 – B Prateet 1000
45 – C Sanjana 1000
46 Inder kumar 1000
47
48 Ram charan 1000
49 – A Simranjeet singh 1000
49 – B Rajbir singh 1000
49 – C Karnika singh
50 – A Vandana 1000
50 – B Neelam Mishra 1000
50 – C Anupam
51 – A Saranjit Ram 1000
51 – B Rawat 1000
51 – C Palak Khajuria
52 – A Joginder Pal 1000
52 – B Abhinandan
52 – C Ranjeet singh
53 – A Rajesh Nidhi Batla 1000
53 – B Bhullar
53 – C Prabhjeet Singh
54 – A Lalit Chaudhary
54 – B HS Bhullar 1000
54 – C Pankaj Sood 1000
55 – A
55 – B
55 – C Sandeep Singh 1000
56 – A Meenu Arora 1000
56 – B Deepak 1000
56 – C Gaurav Sharma 1000
57 – A Nidhi
57 – B Akshay 1000
57 – C Baghel Singh
58 – A
58 – B Manav
58 – C
59 – A
59 – B Shanky Sharma 500
59 – C Rakesh Waliya
60 – A Ranjit Singh
60 – B
60 – C Sidharth
61 – A
61 – B
61 – C Varinder Singh 1000
62 Visheshwar Dutt 1000
63
64
65 – A Bhupinder Sharma 1000
66
67
68
69
70 Anand Dohiya 1000
71
72
73
74 Amandeep singh
75